Regulamin

Słownik pojęć:

 1. Sprzedawca – P.H.U. SZCZEPAN Krzysztof Szczepaniak, z siedzibą w Jabłonnej koło Lublina, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7122546761, nr tel. 81 565 71 71, nr faksu 81 470 93 67, adres e-mail: sklep@phu-szczepan.pl.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem sklep.phu-szczepan.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowa sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
 5. Regulamin – poniższy regulamin
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 8. Użytkownik - każdy podmiot, który wypełnił formularz rejestracyjny dostępny w Sklepie, w zakładce "załóż konto".
 9. Polityka prywatności – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi uzupełnienie Regulaminu i jest dostępna na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Postanowienia Regulaminu obowiązują na terenie Polski.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu za pośrednictwem przeglądarki Internetowej, aktywne konto poczty elektronicznej e-mail oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny Towarów widoczne w sklepie zawierają obowiązujący podatek VAT.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów zamieszczone na Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie zdjęcia i materiały multimedialne wykorzystane w Sklepie są własnością firmy P.H.U. SZCZEPAN lub zostały wykorzystane za zgodą i wiedzą ich autorów.
 7. Do obowiązków Użytkownika należy dbanie o bezpieczeństwo i poufność loginu oraz hasła, umożliwiających dostęp do konta Użytkownika Sklepu. W przypadku ryzyka utraty poufności (uzyskania informacji o loginie i haśle przez osoby trzecie) należy niezwłocznie skontaktować się z administratorem Sklepu.
 8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego Towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym, jest uprawniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej e-mail zaproszenie do wypełnienia ankiety, w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 2 Jakość Towarów

 1. Towar zakupiony w Sklepie, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć bez wad fizycznych oraz prawnych, z wyłączeniem wad wskazanych w opisie Towaru w Sklepie.

§ 3 Składanie Zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
  • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
  • poprzez kontakt telefoniczny na numer: 81 565 71 71 lub 519 638 654;
  • faksem na numer: 81 470 93 67;
  • pocztą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: sklep@phu-szczepan.pl
 2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny). Po wybraniu wszystkich potrzebnych Towarów i ich ilości należy kliknąć „Koszyk” dostępny w prawym górnym rogu strony Sklepu i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 3. Po dokonaniu Zamówienia Kupujący:
  • otrzymuje automatyczny e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy, zawierający przedmiot i warunki Zamówienia (tylko w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem interaktywnego formularza w Sklepie).
  • w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów, z podaniem numeru dokumentu sprzedaży (Paragon lub Faktura VAT) oraz nr listu przewozowego przesyłki, jeśli Kupujący wybrał dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadesłania ww. wiadomości oraz realizacji Zamówienia, w przypadku okresowego zawieszenia działalności firmy, np. w związku z okresem świątecznym lub prowadzonym remanentem. Informację o terminie zawieszenia działalności Sprzedawca podaje na Sklepie, najpóźniej 3 dni przed jego rozpoczęciem.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej informacji, Sprzedawca prosi o kontakt.
 5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Zamówienie nie zostało wysłane. W takim przypadku prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 6. W przypadku płatności ratalnej, realizacja Zamówienia następuje po uzyskaniu przez Kupującego pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku decyzji negatywnej, Kupujący może zmienić sposób realizacji płatności, bądź Zamówienie anulować.
 7. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie i realizację Zamówienia, która zawierać będzie w formie elektronicznej (plik PDF): Regulamin oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 4 Formy dostawy

 1. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę, Poczty Polskiej lub w szczególnych przypadkach dostarczany bezpośrednio przez Sprzedawcę, o czym Kupujący będzie wcześniej poinformowany.
 2. Kupujący ma możliwość odbioru zakupionego Towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Koszt dostawy obowiązujący na terenie Polski podany jest zawsze przy każdym produkcie.
 4. Koszt dostawy Towaru pokrywa Kupujący.

§ 5 Formy i warunki płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  • Płatność przed wysyłką przelewem na konto bankowe Sprzedawcy
  • Płatność gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru (za pobraniem);
  • Płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy przy odbiorze Towaru (odbiór osobisty);
  • Za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego transferuj.pl;
  • Płatność ratalna udzielana przy Zamówieniach powyżej 300 zł., realizowana za pośrednictwem portalu finansowego dostępnego na domenie platformaratalna.pl, należącej do Platforma Ratalna Sp. z o.o. z siedzibą w Stobnie, przy ul. Stobno 9A, 72-002 Dołuje.
 2. Terminy płatności:
  • w przypadku płatności za pobraniem – w dniu otrzymania Towaru przez Kupującego;
  • w przypadku płatności przelewem elektronicznym bądź za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego transferuj.pl – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;
  • w przypadku płatności ratalnej - terminy płatności poszczególnych rat określone w umowie z bankiem udzielającym kredytu.

§ 6 Ogólne warunki promocji

 1. Promocje na sklepie nie łączą się z innymi promocjami z wyjątkiem wyłączeń stosowanych w regulaminach promocji.
 2. Bony Rabatowe PHU-SZCZEPAN mogą być wykorzystane do jednorazowego zamówienia przez Kupującego.
 3. Bony Rabatowe PHU-SZCZEPAN upoważniają klienta sklepu internetowego do uzyskania rabatu na wszystkie produkty w wysokości równej wartości bonu chyba, że dołączony do bonu regulamin stanowi inaczej.
 4. Oferty promocyjne trwają do wyczerpania zapasów promocyjnych.
 5. Oferent zastrzega sobie prawo do zmian w promocji w czasie jej trwania.

§ 7 Realizacja zamówienia

 1. Podczas składania zamówienia Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 2. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie Sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej, na terytorium Polski.
 4. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura Vat, którą Kupujący otrzymuje razem z przesyłką.

§ 8 Sprawdzenie zawartości przesyłki przez Kupującego

 1. Kupujący powinien w obecności kuriera sprawdzić czy zawartość paczki nie została uszkodzona w czasie transportu. Pracownik firmy kurierskiej ma obowiązek pozostania na miejscu do momentu sprawdzenia przesyłki przez Kupującego.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, iż przesyłka została uszkodzona w wyniku transportu, Sprzedawca zaleca spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sporządzeniem protokołu szkody zaleca się spisanie danych osobowych pracownika firmy dostarczającej przesyłkę i przekazanie tych informacji dla Sprzedawcy.

§ 9 Odstąpienie od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Kupujący mający status Konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie woli, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupionego Towaru.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać przed jego upływem stosowne oświadczenie woli, na adres poczty elektronicznej e-mail: reklamacje@phu-szczepan.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania poniżej. Jest on również przesyłany do Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Formularz odstąpienia od umowy (.PDF)
 4. W przypadku otrzymania od Konsumenta formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, związane z zakupem Towaru, co do którego zostało zgłoszone odstąpienie od umowy, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 6. Zwrot płatności zostanie wykonany niezwłocznie, a na pewno nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona za pomocą przelewu na numer konta wskazany przez Konsumenta, po uzyskaniu jego zgody na taki wybór sposobu płatności. W innym przypadku płatność zostanie dokonana przy użyciu tych samych sposobów płatności jakich użył Konsument podczas dokonywania Zamówienia.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny Konsument ma obowiązek dostarczyć do siedziby Sprzedawcy zakupiony Towar, najlepiej wraz z dokumentem zakupu, nie później niż 14 dni od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi bezpośrednie koszty związane z odesłaniem towaru.
 10. Jeżeli nie można rozsądnie oceniając wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy, Kupujący będzie musiał ponieść koszt odesłania towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 2000 zł.
 11. Kupujący odpowiada wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w nieodpowiedni sposób. Jeśli tak robi Sprzedawca obciąży Kupującego dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru. Kupujący ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym.
 12. Klientowi nie będącemu Konsumentem zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku takich klientów zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Brak odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta, bez podawania przyczyny, obejmuje wszystkie Towary prezentowane w Sklepie Sprzedawcy, z wyjątkiem rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego Towaru z umową.
 2. Kupujący może składać reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową w dowolnej formie. Sprzedawca, w celu szybszego rozpatrzenia reklamacji, rekomenduje wysyłanie formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania poniżej na adres poczty elektronicznej e-mail: reklamacje@phu-szczepan.pl. Formularz Reklamacyjny (.PDF)
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę dokonania Zamówienia lub numer dokumentu zakupu, stanowiące podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji (Towar), ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przed Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i w tym terminie Kupujący zostanie poinformowany o jej rozpatrzeniu.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 7. Koszt dostarczenia wadliwego towaru pokrywa Sprzedawca. W momencie przyjmowania reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego o możliwości przesłania wadliwego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę. Wysyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. oferta sprzedaży Towaru zawierała informację o usterce. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale Towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Kupującemu w momencie zakupu.
 9. W przypadku reklamacji Towaru przez Kupującego nie posiadającego statusu Konsumenta Sprzedawca decyduje o formie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy Towaru, jeśli nie będzie to możliwe do wymiany Towaru na nowy, jeśli obydwie formy nie będą możliwe do odstąpienia od umowy.

§ 12 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

 1. Kupujący mający status Konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 13 Gwarancja

 1. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta lub importera uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem.
 2. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

§ 14 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) podlegają ochronie na zasadach i w granicach określonych w tej ustawie oraz ustawie z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ).
 2. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w bazie danych znajdującej się w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z całym procesem realizacji i obsługi Zamówienia.
 4. Kupujący ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i zmiany. Może też żądać zaprzestania ich przetwarzania w całości lub w części, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Nie uchybia to obowiązkowi podawania przez Kupującego kompletnych i prawdziwych danych osobowych.

§ 15 Polityka dotycząca plików cookies (ciasteczek) lub o podobnej technologii

 1. Stosujemy pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie.
 2. Sklep znajdujący się pod adresem: sklep.phu-szczepan.pl używa plików cookies do zadań takich jak:
  • logowanie użytkowników,
  • indywidualnych dostosowań użytkowników (personalizacja),
  • a także w celach statystycznych.
  • inne serwisy, do których znajdują się odwołania ze strony także mogą używać plików cookies.
 3. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
  • sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
  • stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 4. Czym są pliki cookies?
  • To pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na urządzenie końcowe użytkownika. Odczytywane są przez stronę, która je otworzyła w celach informacyjnych. Inne pliki zawarte na dysku użytkownika są nienaruszane.
  • Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera odwiedzającego Sklep. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
 5. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na Sklepie Sprzedawcy. Takie dane są przez Sprzedawce skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania usług wskazanych przez Sprzedawcę.
 6. W każdej przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Nie dokonanie tych zmian oznacza wyrażenie zgody na prowadzoną przez Sprzedawcę politykę i akceptowanie plików cookies działąjących w Sklepie. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla osób odwiedzających strony internetowe. Większość używanych przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Można jednak ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby mieć możliwość odrzucania prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub ich wybranych rodzajów. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Należy pamiętać, że zmiana domyślnych ustawień przeglądarki lub wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona Sklepu w przeglądarce.
 7. Zmiana ustawień plików cookies w przeglądarkach:

§ 16 Newsletter

 1. Każdy Użytkownik Sklepu może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „zaloguj się” (odnośnik „Subskrybuj / rezygnuj z newslettera”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu internetowego sklep.phu-szczepan.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę, w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „zaloguj się” (odnośnik „Subskrybuj / rezygnuj z newslettera”) lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sklep@phu-szczepan.pl.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel