BDO w warsztacie

2018-07-13
Sprawa nie jest nowa. Baza danych o odpadach (BDO) działa od 24.01.2018. To rejestr przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów. Wśród nich, także warsztaty samochodowe.

Po co o tym piszemy?
Wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady mają obowiązek wpisać się do BDO do dnia 24.07.2018. Takiego wpisu dokonuje Marszałek Województwa, odpowiedni dla siedziby firmy.

Składasz wniosek o wpis do BDO? Pamiętaj o kompletności dokumentów!Projekt ustawy - co Tobie grozi?

Projekt ustawy wprowadza kary za uchybienia  związane z raportowaniem na temat odpadów. Zgodnie z jego tekstem, kary mogą wynieść nawet do...uwaga….100 0000 zł.

Za co grożą takie mandaty?

Między innymi, za:
 • niezłożenie sprawozdania o odpadach - 500-2000 zł
 • prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru Marszałka Województwa - 5000-milion złotych
 • wymontowanie z pojazdu elementów nadających się do recyklingu - 15 000-500 000 zł
 • nieprawidłowy transport uszkodzonych samochodów - 500 000 zł
 • nieprzekazanie zużytych akumulatorów/baterii do stosownego punktu - 10 000-200 000 zł
 • nieprawidłowa obsługa układów klimatyzacji samochodowej - 4000-15000 zł


Rozstrzał jest zatem całkiem spory i najwyższe wymiary mandatów mogą być naprawdę sporym ciosem dla firmowego budżetu. Trudno przewidzieć, czy najwyższy wymiar kary grozi jakiemukolwiek warsztatowi - każdy przypadek będzie zapewne rozpatrywany indywidualnie.

Jak to działa?

Wszystkie warsztaty są zobowiązane do składania sprawozdań o odprowadzania odpadów do 15 marca każdego roku. Teraz, wszyscy którzy takie sprawozdania składali muszą zgłosić swoją działalność do BDO. 

A jeżeli sprawozdania nie złożysz?

Władze mogą i tak dotrzeć do Twojego warsztatu. Wystarczy, że firma, która odbiera od Ciebie odpady ma dane Twojej firmy w swoim rejestrze BDO. Niestety, jeżeli Twojej firmy nie będzie w rejestrze BDO, a dodatkowo nie składałeś raportów o odpadach przez ostatnie lata, to grożą Ci kary nawet do 8500 zł za każdy rok

Kto musi złożyć wniosek o rejestrację?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi warsztat (czyli gospodaruje odpadami lub prowadzi obrót nimi).

Odpady w warsztacie

Każdy warsztat legalnie funkcjonujący na rynku i wytwarzający tonę odpadów rocznie musi posiadać własny program ich składowania, utylizacji oraz unieszkodliwienia. Program powinien być zatwierdzony w postaci pozwolenia na wytwarzanie określonych rodzajów i ilości odpadów. Oprócz tego, każdy warsztat musi mieć podpisaną umowę z firmą zajmującą się odbiorem odpadów.

Składam wniosek - co dalej?

W momencie złożenia wniosku rejestrowego, Marszałek Województwa nadaje numer rejestrowy firmie oraz wykonuje wpis do Bazy Danych o produktach i gospodarce odpadami.

Co gromadzi baza?

W bazie znajdują się dane firm, które wprowadzają na rynek takie elementy jak:

 • filtry olejowe
 • opony samochodowe
 • baterie i akumulatory
 • oleje smarowe

Ustawa przewiduje także odzysk wyżej wymienionych produktów - czyli wymontowanie/usuwanie ich z auta klienta. A zatem wymiana akumulatora również podchodzi pod tę definicję. Tak samo zresztą nieprowadzenie ewidencji obsługi klimatyzacji
samochodowej (art. 13a ust. 3 oraz art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014), jak również nabycie czynnika do klimatyzacji samochodowej, bez posiadania certyfikatu dla personelu.

O czym musisz pamiętać?

Pamiętaj o złożeniu formularza rejestrowego do Urzędu Marszałkowskiego, właściwego dla siedziby Twojego warsztatu. Marszałek Województwa prowadzi ewidencję podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

Co musisz zrobić?

 1. Wypełnić formularz rejestrowy (dostępny tutaj: https://www.umww.pl/attachments/article/54191/Formularz-rejestrowy-oraz-formularz-aktualizacyjny.docx)
 2. Przekazać go pocztą do Urzędu Marszałkowskiego, właściwego dla siedziby Twojego warsztatu.

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym, w ciągu 30 dni Twoja firma otrzyma:
 • numer rejestrowy
 • login do systemu
 • hasło do systemu

Od tej pory, masz obowiązek umieszczać numer rejestrowy we wszystkich dokumentach związanych z działalnością Twojej firmy, takich jak choćby deklaracje do Urzędu Skarbowego czy nawet ZUS-u.

Podstawy prawne
 • ustawa z dnia 27.04.2001 - Prawo Ochrony środowiska
 • ustawa z dnia 11.05.2001 - o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
 • ustawa z dnia 24.04.2009 - o bateriach i akumulatorach
 • ustawa z dnia 11.09.2015 - o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Rejestr BDO znaleźć można tutaj:
 • https://bdo.mos.gov.pl/web/
Sklep wykorzystuje Twoje pliki cookies. Więcej informacji o tych plikach znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Zamknij
pixel